Därför schysst-stämplar vi våra bär

Polarica gör allt för att skapa en schysstare bärindustri. Därför stämplas produkterna med just ”schyssta”. Polaricas VD Pasi Anttila ger här svaren på frågorna kring den nya märkningen. 

Som konsument har du alltid ett antal val att göra i din butik. Och det gäller att välja rätt – inte minst när du står där framför frysdisken med bär. Det räcker inte med ekologiskt, det ska vara schysst också. Polaricas bär är framtagna på ett schysst sätt och plockarna som arbetar i skogen behandlas på samma schyssta sätt.

Varför schysst-stämplas bären?

– För att konsumenten verkligen ska se och förstå hur bären är plockade och hanterade. Inte bara vad förpackningen innehåller.

På vilket sätt är Polarica en schysstare bärleverantör?

– Vi följer det svenska regelverket och lagarna via ISO 26000 vilket garanterar att bären är plockade enligt svensk standard och att det finns en extern garanti för alla delar kring plockarna. Det gäller mat, boende, löneutbetalningar, kläder – allt som kan förknippas med plockarnas levnadsvillkor. 

Varför finns det en marknad för oschyssta bär?

– För att kunderna fortsätter att köpa de oschyssta bären. Det är tydligt att vi mer och mer höjer nivån och försöker förbättra strukturerna men problemen kommer att fortsätta tills dess att kunderna slutar köpa. Det här är ett av skälen till att vi väljer att stämpla våra förpackningar med schysst.

Vad ser du för negativa konsekvenser av att pris går före schysst?

– De stora lägren med EU-plockare i våra skogar är ett utslag av priskonkurrensen och är ännu, tyvärr, bara i sin början. Ju större efterfrågan på oschyssta bär – desto fler kommer att söka sig till Sverige för att plocka bär under oordnade former.

Hur anser du att vi ska komma tillrätta med problemen?

- Vi måste skapa en gemensam struktur genom ISO 26000. Det viktigaste ute bland våra kunder är att de börjar fråga varifrån bären kommer och var de är plockade. Hittills är det enbart ICA som följer detta – inte övriga, tyvärr.

Varför räcker det inte bara med ekologiska bär?

– Innehållet i boxen är ekologiskt men det framgår inte HUR bären är plockade. De kan vara plockade under dåliga, oschyssta, förhållanden. Våra bär plockas och behandlas under schyssta villkor genom hela produktionskedjan. Det är en stor och helt avgörande skillnad.

Vad gör Polarica för att förbättra sin verksamhet inför årets bärsäsong?

- Vi har extern kontroll via Norske Veritas och certifierar uppköpare och plockare men vi är inte perfekta utan försöker utveckla och bli bättre och bättre för varje år.

Polarica tar härmed nu ännu ett steg mot att göra sina konsumenter medvetna om vad som är schysst i bärbranschen och för att leda dem rätt. För bär är nämligen inte lika som bär, mer än till utseendet.

- Konsumenternas ändrade beteende, som i dag sträcker sig längre än KRAV-märkning och ekologiskt innehåll till att inkludera schyssta arbetsförhållanden, gör att vi tar det här steget. Vi vill på det här sättet dämpa efterfrågan på oschyssta bär och därmed förbättra situationen i skogarna, säger Pasi Anttila.

 

Läs mer om våra schyssta bär >